104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Ученици

Без име

Стъпките на успеха_2020

    Каква е целта ни?  Изграждане на социално и технологично образовани личности, способни да конструират личното си и професионално поведение и да вземат решения в полза на обществото чрез излизане от сферата на конкретния учебен предмет и акцент върху целостта на изучаваното. Овладяване на ключови компетентности и развиване на способностите за решаване на проблеми …

Стъпките на успеха_2020 Read More »

Столово хранене

  П Р А В И Л Н И К ЗА ПРИЛАГАНЕ УСЛУГАТА „ЕЛЕКТРОННА ЛАВКА”   П Р А В И Л Н И К ЗА ПОЛЗВАНТЕ НА УСЛУГАТА „УЧИЛИЩНО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“   График за обяд 2 срок    М Е Н Ю  25.04.2022г.- 29.04.2022г. ЗАКУСКА от 26.04 до 29.04.2022г. По повод старта на новия …

Столово хранене Read More »

Олимпиади

    ГРАФИК за провеждане на националните състезания през учебната 2020/2021 година   ГРАФИК за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година    

График на заниманията

 Разпределение на учебното време през 1. срок на учебната 22/23 учебна година 1. срок:   Сутрин се обучават учениците от  1., 2., 3., 5. и 6. клас.,                     Следобед се обучават учениците от 4. и 7. клас.    РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО КЛАСОВЕ за учебната 2022/2023 година I срок …

График на заниманията Read More »