104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

1 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ  ПЪРВОКЛАСНИЦИ,
  За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на...