104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

1. клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
Столична община, ще бъдат обявени на 29.04.2024 г. на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I. клас. Ще имате възможност в
профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I. клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.
При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I. клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I. клас.

1. НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
Столична община – https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374 

2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС, ДОСТЪПЕН НА СТРАНИЦАТА НА ИСОДЗ – https://kg.sofia.bg/#/calendar

3. УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1. КЛАС – ТУК
4. ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО – ТУК
5. ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ – ТУК