104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Учебни планове

Учебен план 2024 - 2025

Прогимназиален етап

Учебен план 2023 - 2024

Прогимназиален етап

Учебен план 2022 - 2023

Учебен план 2021 - 2022

Прогимназиален етап

Учебен план 2020 - 2021

Прогимназиален етап
Skip to content