104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

График на заниманията

 Разпределение на учебното време през 1. срок на учебната 22/23 учебна година

1. срок:   Сутрин се обучават учениците от  1., 2., 3., 5. и 6. клас., 

                   Следобед се обучават учениците от 4. и 7. клас. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО КЛАСОВЕ

за учебната 2021/2022 година

II срок

ЧАСОВИ ГРАФИК

2 клас втора смяна

3 клас първа смяна

4 клас първа смяна

 

Влизат през  главен  вход

Влизат през малък вход

Влизат  през главен вход

 

1. 13:40 – 14:15

1. 7:40 – 8:20

1. 7:30 – 8:10

 

2. 14:25 – 15:00

2. 8:30 – 9:10

2. 8:15 – 8:55

 

3. 15:10 – 15:45

Голямо междучасие

      9:10 – 9:30

Голямо междучасие

     8:55 – 9:15

 

Голямо междучасие

          15:45 – 16:05

3. 9:30 – 10:10

3. 9:15 – 9:55

 

4. 16:05 – 16:40

4. 10:20 – 11:00

4. 10:05 – 10:45

 

5. 16:50- 17:25

5. 11:10 – 11:50

5. 10:55 – 11:35

 

 

6. 12:00 – 12:40

6. 11:45 – 12:25

 

 

 

 

 

5 клас втора смяна

6 клас втора смяна

7 клас  първа смяна

 

Влизат  през малък вход

Влизат  през главен      вход  

Влизат през главен вход  

 

1. 13:30 – 14:10

1. 13:20 – 14:00

1. 7:30 –8:10

 

2. 14:20 – 15:00

2. 14:10 – 14:50

2. 8:20 – 9:00

 

Голямо междучасие

15:00 – 15:20

3. 15:00 – 15:40

3. 9:10 – 9:50

 

Голямо междучасие

   15:40 – 16:00

Голямо  междучасие

   9:50  10:10

 

3. 15:20 – 16:00

 

4. 16:10 – 16:50

4. 16:00 – 16:40

4. 10:10 – 10:50

 

5. 17:00 – 17:40

5. 16:50 – 17:30

5. 11:00 – 11:40

 

6. 17:50 – 18:30

6. 17:40 – 18:20

6. 11:50 – 12:30

 

 

 

 

 

1 А, Г клас

1 Б, В клас

1. 8:30- 9:05

1.   8:20- 8:55

Голямо  междучасие

9:05-9:35

2.   9:05- 9:40

2. 9:35- 10:10

Голямо междучасие

9:40-10:10

3.10:25 – 11:00

3.   10:10- 10:45

4. 11:10 – 11:45

4.   11:00- 11:35

5. 11:55- 12:30

5.   11:50- 12:25

  

Разпределение на часовете на групите на ЦОУД – 2 срок:

1a

1. 12:35-13:10

1. 12:40 – 13:15

1. 12:35-13:10

1. 12:40 – 13:15

2. 13:30-14:05

2. 13:35 – 14:10

2. 13:30-14:05

2. 13:35 – 14:10

3. 14:25-15:00

3. 14:30 – 15:05

3. 14:25-15:00

3. 14:30 – 15:05

4. 15:30-16:05

4. 15:35 – 16:10

4. 15:30-16:05

4. 15:35 – 16:10

5. 16:25-17:00

5. 16:30 – 17:05

5. 16:25-17:00

5. 16:30 – 17:05

6. 17:25-18:00

6. 17:25 – 18:00

6. 17:25-18:00

6. 17:25 – 18:00

 

 

 

 

1.11:55 – 13:00

1.11:55 – 13:00

1.11:55 – 13:00

1.11:55 – 13:00

2.13:20 – 13:55

3.14:15 – 14:50

4. 15:25  –16:00

5. 16:20 –16:55 

2.13:20 – 13:55

2.13:20 – 13:55

2.13:20 – 13:55

3.14:15 – 14:50

3.14:15 – 14:50

3.14:15 – 14:50

4. 15:25  –16:00

4. 15:25  –16:00

4. 15:25  –16:00

5. 16:20 –16:55 

5. 16:20 –16:55 

5. 16:20 –16:55 

6. 17:20 – 18:00

6. 17:20 – 18:00 

6. 17:20 – 18:00

6. 17:20 – 18:00

 

 

 

 

3аб

3вг

4 ав

4 бвг

1.08:00-08:40

1.08:00-08:40

1.07:45-08.25

1.07:45-08.25

2. 08:50 – 09:30

2. 08:50 – 09:30

2. 08:40 – 09:20

2. 08:40 – 09:20

3. 09:50 – 10:30

3. 09:50 – 10:30

3. 09:40 – 10:20

3. 09:40 – 10:20

4. 10:40 –11:20 

4. 10:40 –11:20 

4. 10:30 – 11:10

4. 10:30 – 11:10

5. 11:40– 12:20

5. 11:40– 12:20

5. 11:20 – 12:00

5. 11:20 – 12:00

6. 12:30 – 13:10

6. 12:30 – 13:10

6. 12:20 – 13:10

6. 12:20 – 13:10