104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

График на заниманията

 

Разпределение на учебното време 
2 срок 2023/2024

1 КЛАС 

2 клас 

3 клас 

4 клас 

Първа смяна  

Първа смяна  

Втора смяна

Първа смяна

 

1. 8:20 – 8:55 

 1. 13:30 – 14:10

1. 7:30 – 8:10

1. 8:30 – 09:05 

2. 9:10 – 9:45

 2. 14:20 – 15:00

 2. 8:20 – 9:00

Голямо междучасие 

Голямо междучасие 

3. 15:10 – 15:50 

3. 9:10 – 9:50

     09:05-9:35 

      9:45 – 10:10

Голямо междучасие 

Голямо междучасие

2. 09:35 – 10:10 

3. 10:10 – 10:45

    15:50 – 16:10 

     9:10 – 10:10

3. 10:20 – 10:55 

4. 11:00 – 11:35 

4. 16:10 – 16:50 

4. 10:10 – 10:50 

4. 11:05 – 11:40 

5. 11:50 – 12:25 

5. 17:00 – 17:40 

5. 11:00 – 11:40 

5. 11:50 – 12:25 

6. 12:35 – 13:10 

6. 17:50 – 18:30 

6. 11:50 – 12:30 

 

 

 

 

5 клас 

6 клас 

7 клас 

 

Втора смяна

Втора смяна

Първа смяна 

 

1. 13:30 – 14:10

1. 13:30 – 14:10

1. 7:30 – 8:10 

 

2. 14:20 – 15:00

2. 14:20 – 15:00

2. 8:20 – 9:00 

 

 3. 15:10 – 15:50

 3. 15:10 – 15:50

3. 9:10 – 9:50

 

Голямо междучасие 

Голямо междучасие 

Голямо междучасие 

 

    15:50 – 16:10

    15:50 – 16:10

  09:50 – 10:10

 

4. 16:10 – 16:50

4. 16:10 – 16:50

 4. 10:10 – 10:50

 

5. 17:00 – 17:40

5. 17:00 – 17:40

 5. 11:00 – 11:40

 

6. 17:50 – 18:30

6. 17:50 – 18:30

 6. 11:50 – 12:30

 

7. 18:40 – 19:20

7. 18:40 – 19:20

 7. 12:40 – 13:20

 

 

 

 

 

ЦДО 1 

ЦДО 2 

ЦДО 3 

ЦДО 4 

Втора смяна  

Втора смяна  

Първа смяна

 Втора смяна

1. 12:30 – 13:05 

1. 12:30 – 13:05

1. 8:00 – 8:40

1.12:40 – 13:20 

2. 13:30 – 14:05

2. 13:30 – 14:05

2. 8:50 – 9:30 

2. 13:35 – 14:15

3. 14:25 – 15:00

3. 14:25 – 15:00

3. 9:50 – 10:30

3. 14:30 – 15:10 

4. 15:30 – 16:05

4. 15:30 – 16:05

4. 10:40 – 11:20 

4. 15:35 – 16:05

5. 16:25 – 17:00

5. 16:25 – 17:00

5. 11:40 – 12:20

5. 16:30 – 17:10 

6. 17:25 – 18:00 

6. 17:25 – 18:00

6. 12:30 – 13:10 

6. 17:20 – 18:00 

Skip to content