104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

График на заниманията

 Разпределение на учебното време през 1. срок на учебната 22/23 учебна година

1. срок:   Сутрин се обучават учениците от  1., 2., 3., 5. и 6. клас., 

                   Следобед се обучават учениците от 4. и 7. клас. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО КЛАСОВЕ

за учебната 2022/2023 година

I срок

ЧАСОВИ ГРАФИК

2 клас първа смяна

3 клас първа смяна

4 клас втора смяна

Влизат през  главен  вход

Влизат през малък вход

Влизат  през главен вход

1. 7:30 8:10

1. 13:30 14:10

1. 8:20 – 8:55

2. 8:20 9:00

2. 14:20 15:00

2. 9:10 – 9:45

3. 9:10 – 9:50

3. 15:10 – 15:50

Голямо междучасие

          9:4510:10

Голямо междучасие

      9:5010:10

Голямо междучасие

     15:5016:10

3. 10:10 – 10:50

4. 10:10 – 110:50

4. 16:10 – 16:50

4. 11:00- 11:35

5. 11:00 – 11:40

5. 17:00 – 17:40

4. 11:50- 12:25

6. 11:50 – 12:30

6. 17:50 – 18:20

5 клас втора смяна

6 клас втора смяна

7 клас  първа смяна

Влизат  през малък вход

Влизат  през главен      вход  

Влизат през главен вход  

1. 7:30 8:10

1. 7:30 8:10

1. 13:20 – 14:00

2. 8:20 – 9:00

2. 8:20 – 9:00

2. 14:10 – 14:50

3. 9:10 – 9:50

Голямо  междучасие

   9:50  10:10

3. 9:10 – 9:50

3. 15:00 – 15:40

Голямо  междучасие

   9:50  10:10

Голямо междучасие

   15:40 – 16:00

4. 10:10 – 10:50

4. 10:10 – 10:50

4. 16:00 – 16:40

5. 11:00 – 11:40

5. 11:00 – 11:40

5. 16:50 – 17:30

6. 11:50 – 12:30

6. 11:50 – 12:30

6. 17:40 – 18:30

7. 12:40 – 13:20

7. 12:40 – 13:20

7. 18:40 – 19:20

Разпределение на часовете на групите на ЦОУД – 1 срок:

1

2

34

1. 12:30-13:05

1. 12:30 – 13:05

1. 12:30-13:10

1. 8:00 – 8:40

2. 13:30-14:05

2. 13:30 – 14:05

2. 13:25-14:05

2. 8:50 – 9:30

3. 14:25-15:00

3. 14:25 – 15:00

3. 14:20-15:00

3. 9:40 – 10:20

4. 15:30-16:05

4. 15:30 – 16:05

4. 15:30-16:10

4. 10:40 – 11:20

5. 16:25-17:00

5. 16:25 – 17:00

5. 16:25-17:05

5. 11:30 – 12:10

6. 17:25-18:00

6. 17:25 – 18:00

6. 17:20-18:00

6. 12:20 – 13:00

Skip to content