104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Олимпиади и състезания

График за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите в 104. ОУ „З. Стоянов“ 

 • математика 9.12.2023 г. 9:00ч.
 • история и цивилизации – 8.01.2024 г. от 9:00 ч. за 7. клас;
  от 14:00 ч за 5. и 6. клас
 • география и икономика – 10.01.2024 г. от 8:00 ч. за 7 клас
  от 14:00 ч. за 5 и 6 клас
 • физика на 12.01.2024г. от 08:00ч. – 7.клас;
 • химия и опазване на околната среда на 17.01.2024 г. от 08:00ч.за    7.клас;
 • ключът на музиката на 19.01.2024г. от 10:00ч. – 4-7.клас
 • знам и мога на 20.01.2024г. от 09:00ч. – 4.клас
 • български език и литература на 20.01.2024г. от 11:30ч. – 5-7.клас
 • биология и здравно образование на 26.01.2024г. от 08:00ч. – 7.клас

Олимпиада по астрономия: Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки и др., в продължение на не по-малко от 30 календарни дни преди датата на предаване на работите съгласно графика на МОН.

Срокът за предаване на писмените работи на учениците е 13.01.2024 г. включително. Задачите за общинския кръг са публикувани http://astro-olymp.org/

Skip to content