104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Ученици

График на заниманията

Разпределение на учебното време през 2 срок на учебната 22/23 учебна година

1 КЛАС 2 клас 3 клас 4 клас 
Първа смяна  Първа смяна  Втора смяна  Първа смяна 
1. 8:00 – 8:35 1. 13:3 – 14:10 1. 7:30 – 8:10 
1.8:30 – 09:05 2. 8:45 – 9:20 2. 14:15 – 14:55 2. 8:20 – 9:00 
Голямо междучасие Голямо междучасие Голямо междучасие 3. 09:10 – 09:50 
09:05-9:35 9:20 – 9:45 14:55 – 15:15 Голямо междучасие 
2.09:35 – 10:10 3. 9:45 – 10:20 3. 15:15 – 15:55 09:50 – 10:10 
3.10:20 – 10:55 4. 10:30 – 11:05 4. 16:00 – 16:40 4. 10:10 – 10:50 
4.11:05 – 11:40 5. 11:20 – 11:55 5. 16:50 – 17:30 5. 11:00 – 11:40 
5.11:50 – 12:25 6. 12:05 – 12:40 6. 17:40 – 18:20 6. 11:50 – 12:30 
5 клас 6 клас 7 клас 
Втора смяна Втора смяна Първа смяна 
1. 13:30 – 14:10 1. 13:30 – 14:10 1. 7:30 – 8:10 
2. 14:20 – 15:00 2. 14:20 – 15:00 2. 8:20 – 9:00 
3. 15:10 – 15:50 3. 15:10 – 15:50 3. 09:10 – 09:50 
Голямо междучасие Голямо междучасие Голямо междучасие 
15:50 – 16:10 15:50 – 16:10 09:50 – 10:10 
4. 16:10 – 16:50 4. 16:10 – 16:50 4. 10:10 – 10:50 
5. 17:00 – 17:40 5. 17:00 – 17:40 5. 11:00 – 11:40 
6. 17:50 – 18:30 6. 17:50 – 18:30 6. 11:50 – 12:30 
7.18:40 – 19:20 7. 18:40 – 19:20 7. 12:40 – 13:20 
ЦДО 1 ЦДО 2 ЦДО 3 ЦДО 4 
Втора смяна  Втора смяна  Първа смяна Втора смяна 
1. 12:40 – 13:15 1.11:55 – 13:00 1.08:00 – 08:40 1. 12:40 – 13:15 
2. 13:35 – 14:10 2.13:20 – 13:55 2. 08:50 – 09:30 2. 13:35 – 14:10 
3. 14:30 – 15:05 3.14:15 – 14:50 3. 09:50 – 10:30 3. 14:30 – 15:05 
4. 15:35 – 16:10 4. 15:25  –16:00 4. 10:40 – 11:20 4. 15:35 – 16:10 
5. 16:30 – 17:05 5. 16:20 –16:55 5. 11:40 – 12:20 5. 16:30 – 17:05 
6. 17:25 – 18:00 6. 17:20 – 18:00 6. 12:30 – 13:10 6. 17:25 – 18:00 

Начален етап

Прогимназиален етап