104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Полезно за седмокласника

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2023/2024

VІІ клас

ДАТИ ЗА НВО

Български език и литература19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 НВО по чужд език: 

 Всеки седмокласник по свое желание може да положи и изпит по английски език, изучаван в часовете по задължителна подготовка, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния език. 

Родителите на всички ученици, които имат желание да участват в НВО по английски език, трябва да подадат заявление от 01 февруари до 16 февруари 2024 г. /вкл./  в канцеларията на училището от 8:30 до 16:00 ч. 

Заявление за явяване на НВО по чужд език –  ТУК 

В дипломата на учениците, явили се на изпита, се вписват точките от НВО по английски език.

 

 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

 

 

ü  Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

 

ü  Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас (публ. 01.09.2023 г.)

 

ü  Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година (публ. 01.09.2023 г.)

 

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици –тук 

 

Модел на НВО 2023/2024 – ТУК