104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Контакти – стол

„Джое Кетъринг“ ЕООД
Симеон Георгиев – мениджър

0877 418 398

e-mail: [email protected]