104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Обществени поръчки

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2022/2023г.

ПОКАНА за представяне на оферта и сключване на договор за "ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В 104.ОУ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" 

Обществена поръчка- Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"