104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Столово хранене

 

П Р А В И Л Н И К ЗА ПРИЛАГАНЕ УСЛУГАТА „ЕЛЕКТРОННА ЛАВКА”

 

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОЛЗВАНТЕ НА УСЛУГАТА „УЧИЛИЩНО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“

 

График за обяд 2 срок

 

 М Е Н Ю 

25.04.2022г.- 29.04.2022г.

ЗАКУСКА от 26.04 до 29.04.2022г.

По повод старта на новия учебен срок, Орак Инженеринг прави подарък на всички родители на децата в 104-то основно училище „Захари Стоянов“ – безплатен достъп до платформата „Здравословно училище“ за целия месец февруари. Той важи както за вече регистрираните деца в платформата, така и за тези, които за първи път ще се възползват от удобството да поръчват и заплащат онлайн купоните за училищно хранене.