104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Екип

Учителски колектив:

Начален етап

Състои се от 29 преподаватели, един от които с 1ваквалификационна степен, петима с 2ра, един с 3та пет с 4та и двама  5та.

Прогимназиален етап

Състои се от 24 преподаватели, четирима от които с 2ра квалификационна степен, четирима с 3та, петима с 4та и трима с 5та.

Учители ЦДО

Състои се от 12 преподаватели, един от които с 2ра квалификационна степен и трима с 5та.

Екип за подкрепа

Състои се от  5 педагогически специалисти, един от които с 4та квалификационна степен и трима с 5та

Директор

К. Велинова –  [email protected]
специалност бълг.език и литература;
мениджмънт в образованието и науката

Зам. директор учебна дейност:

 

Н. Билковска –  [email protected]
специалност начална педагогика

В. Хартарска –  [email protected]
специалност математика и ИТ

Зам. директор АСД:

Счетоводител:

Ат. Дончев – [email protected] 

С. Сиракова – [email protected]

Психолог

Н. Крохмаль – [email protected]

Педагогически съветник

E. Tодорова – etodorova@104ou.org

Логопед

 Д. Желева – [email protected]

Ресурсени учители

А. Делчева – [email protected]

С. Димитрова – [email protected]

Библиотекар

М. Бенчева – [email protected]

З А ТС

А. Георгиева  – [email protected]

Домакин

Н. Христова – [email protected]

Начален етап

Л. Дуркова – [email protected]

А. Цекова – [email protected]

Т. Атанасова – [email protected]

Л. Гунчева – [email protected]

 

Ю. Илиева - [email protected] 
Н. Палагийна –  [email protected] 
Р. Танева - [email protected] 
Кр. Илиева –  [email protected]

Цв. Райкова - [email protected] 
Д. Попова – [email protected] 
М. Христова - [email protected] 
С. Кирилова - [email protected]

А. Алексиева [email protected]
Е. Ананиева  - e[email protected] 
Т. Домусчиева [email protected] 

В. Яндина – [email protected]

Учители ЦДО

Н. Цветанова – [email protected]

Зл. Георгиева – [email protected] 

Д. Костадинова- [email protected]
С. Райновска – [email protected]

К. Стоянова – [email protected]

З. Фиданска – [email protected]

Д. Чанева- Стоянова- [email protected]

А. Ризова – [email protected] 

С. Бабалеева – [email protected]

Р. Недялкова- r[email protected] 

С. Цветина- [email protected]
 
 Прогимназиален етап

1.Български език и литература
Л. Дикова - [email protected] 
П. Петров – [email protected] 
А. Добрева – [email protected]

2.Чужди езици – английски език:

Й. Близнакова [email protected]

З. Пенева – английски език –  [email protected] 
 Д. Хр. Николова – английски език – [email protected] 
 M. Левиева – английски език – [email protected] 

3. Природо- математически дисциплини:

 Е. Радева – ИТ и изобразително изкуство; - [email protected]
П. Иванова – математика, ИТ - [email protected] 
 В. Танчев- математика, физика и астрономия, ИТ- [email protected]
Е. Атанасова – математика и ИТ- eатанасоvа@104ou.org
 И. Митева – математика и ИТ- [email protected]ж
 Д. Мл. Николова- химия и опазване на околната среда, физика и астрономия; ИТ; човекът и природата – [email protected]
 В. Димова- биология и опазване на околната среда; човекът и природата – [email protected]

 4. Хуманитарни дисциплини и естетически цикъл:

М. Борисова – история и цивилизация; – [email protected]
М. Усенлиева – география и икономика; – [email protected]
Р. Каранлъкова – музика; - [email protected]
Ек. Досева – изобразително изкуство;  - [email protected]

М. Иванова – физическо възпитание и спорт - [email protected]
Ив. Михайлова – физическо възпитание и спорт - [email protected]
Ас. Дойчев – физическо възпитание и спорт- [email protected]
Цв. Цеков - технологии и предприемачество [email protected]