104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Екип

 

Учителски колектив:

Начален етап 

Състои се от 16
преподаватели,
трима с 2ра, двама с 3та ,,и седем с 4та . 

Прогимназиален етап 

Състои се от 21 преподаватели, четирима от които с 2ра квалификационна степен, двама с 3та, четирима с 4та и четирима с 5та. 

Учители ЦДО 

Състои се от 11 преподаватели, двама от които с 2ра квалификационна
степен
,
един от които с  
4та и двама с 5та

Екип за подкрепа 

Състои се от  5
педагогически специалисти, един от които с 
2ра квалификационна степен и трима с 5та

Директор

Д. Николова – [email protected]
химия и опазване на околната среда;
мениджмънт в образованието и науката

Зам. директор учебна дейност:

 

Н. Билковска –  [email protected]
специалност начална педагогика

В. Хартарска –  [email protected]
специалност математика и ИТ

Зам. директор АСД:

Счетоводител:

Г. Моллов – [email protected]

С. Сиракова – [email protected]

Психолог

Н. Крохмаль – [email protected]

Педагогически съветник

E. Tодорова – etodorova@104ou.org

Логопед

 Д. Желева – [email protected]

Ресурсени учители

А. Делчева – [email protected]

М. Минчева[email protected]

Библиотекар

М. Панталеева – [email protected]

З А ТС

А. Георгиева  – [email protected]

Домакин

Н. Христова – [email protected]

Начален етап

Л. Дуркова – [email protected]

А. Цекова – [email protected]

Т. Атанасова – [email protected]

Л. Гунчева – [email protected]

 

Ю. Илиева - [email protected] 
Н. Палагийна –  [email protected] 
Р. Танева - [email protected] 
Кр. Илиева –  [email protected]

Цв. Райкова - [email protected] 
Д. Попова – [email protected] 
М. Христова - [email protected] 
С. Кирилова - [email protected]

А. Алексиева [email protected]
Е. Ананиева  - e[email protected] 
Т. Домусчиева [email protected] 

В. Яндина – [email protected]

Учители ЦДО

Н. Цветанова – [email protected]

Зл. Георгиева – [email protected]

Д. Костадинова- [email protected]
С. Райновска – [email protected]

К. Стоянова – [email protected]

З. Фиданска – [email protected]

Д. Чанева- Стоянова- [email protected]

А. Ризова – [email protected] 

С. Бабалеева – [email protected]

Р. Недялкова- r[email protected] 

С. Цветина- [email protected]
 
 Прогимназиален етап

1.Български език и литература
Л. Дикова - [email protected] 
П. Петров – [email protected]

2.Чужди езици – английски език:

Й. Близнакова [email protected]

З. Пенева – английски език –  [email protected] 
 Д. Хр. Николова – английски език – [email protected] 
 M. Левиева – английски език – [email protected] 

3. Природо – математически дисциплини:

 Е. Радева – ИТ и изобразително изкуство; - [email protected]
П. Иванова – математика, ИТ - [email protected] 
 В. Танчев- математика, физика и астрономия, ИТ- [email protected]
Е. Атанасова – математика и ИТ- [email protected]
 И. Митева – математика и ИТ- [email protected]
 В. Димова- химия и опазване на околната среда, биология и опазване на околната среда; човекът и природата – [email protected]

 4. Хуманитарни дисциплини и естетически цикъл:

М. Борисова – история и цивилизация; – [email protected]
М. Усенлиева – география и икономика; – [email protected]
Р. Каранлъкова – музика; - [email protected]
Ек. Досева – изобразително изкуство;  - [email protected]

М. Иванова – физическо възпитание и спорт - [email protected]
Ив. Михайлова – физическо възпитание и спорт - [email protected]
Ас. Дойчев – физическо възпитание и спорт- [email protected]
Цв. Цеков - технологии и предприемачество [email protected]

Skip to content