104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Контролни и класни

Контролни и класни работи I. срок

5. клас 6. клас 7. клас
Изменения в утвърдените графици:

6г – Човекът и природата ООП от 10.11.2022г. на 17.11.2022г. – Заповед №297/11.11.2022г.