104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Контролни и класни

Контролни и класни работи II. срок

5. клас 6. клас 7. клас

 

Изменения в утвърдените графици:
Заповед № 627/07.03.2022 г. : 5а, 5б, 5в, 5г –  Компютърно моделиране и ИТ от 2.06.22 на 3.06.22 г.; – БЕЛ от 21.03.22 на 17.03.22 г.; География и икономика от 23.3.22 на 30.3.22 г.; 6Б – БЕЛ от 21.03.22 на 17.03.22 г.; 6В – География и икономика 22.3.2022 г. на 29.03.22 г.; 6Г- АЕ от 11.4.22 г. НА 18.04.22 г.; БЕЛ от 21.03. НА 22.03.22 Г.; 6д – БЕЛ от 21.03.22 г. на 22.03.22 г.; АЕ от 12.04.22 г. на 18.04.22 г.; 7В-БЕЛ от 2.06. 22 на 3.06.22г.; АЕ от 24.03. на 30.3.22 г.; 7Г – БЕЛ от 3.06.22 на 2.06.22г.
Заповед № 658/22.03.2022 г.: 7А,Б,В,Г БЕЛ от 22.03.22 г. на 24.03.22 г.

География и икономика: 5а от 31.03.22 на 14.04.22г.; 5б от 25.03.22 на 15.04.22г.; 6а от 30.03.22 на 20.04.22 г.; 6в от 29.03.22 на 19.04.22г.; 6г от 30.03.22 на 20.04.22г. – Заповед 769/12.04.22 г.
Човекът и природата: 5а от 20.04.22 на 4.05.22 г.; 5б от 20.04.22 на 4.05.22 г.5в от 20.04.22 на 4.05.22 г.; 5г от 20.04.22 на 4.05.22 г. – Заповед 771 /11.04.22г. и Заповед 770/11.04.22г.

Математика – 5а, 5б, 5в,5г от 9.05.2022 на 10.05.2022г.; 6в – 23.05.2022г. – Заповед 962/04.05.22г.