104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Контролни и класни

Контролни и класни работи II. срок

5. клас 6. клас 7. клас

Изменения в утвърдените графици:

Контролната работа по история и цивилизации на 28.03.2024 г. за 6а и 6б и 6в клас отпада /съгласно заповед 984/26.03.2024 г.
Контролната работа по история и цивилизации на 27.03.2024г. за 6г клас отпада /съгласно заповед 984/26.03.2024 г.

Контролната работа по английски език в 5а, 5в и 5г клас се премества от 21.03.2024  г. на 22.03.2024 г./съгласно заповед 890/15.03.2024/

Контролната работа по английски език в  5б клас се премества от 21.03.2024  г. на 27.03.2024 г./съгласно заповед 890/15.03.2024/
Контролната работа по история и цивилизации на 20.03.2024 г. за 5а и 5б клас отпада /съгласно заповед 913/18.03.2024 г.
Контролната работа по история и цивилизации на 19.03.2024 г. за 5в и 5г клас отпада /съгласно заповед 913/18.03.2024 г.
Контролната работа по математика в 5а, 5б, 5в и 5г клас се премества от 14.03.24 г. на 18.03.2024 г. /съгласно заповед 882/14.03.2024 г. /

Контролни и класни работи I. срок

5. клас 6. клас 7. клас

Изменения в утвърдените графици:

Контролните работи по математика на 7а,б,в и г класове се променят от 18.10.23 на 23.10 2023 г съгласно  Заповед 174/17.10.23
Контролните работи по физика и астрономия на 7а и 7в класове се променят от 25.10.23 на 22.11.2023 г. със Заповед 229/24.10.2023г.