104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Контролни и класни

Контролни и класни работи II. срок

5. клас 6. клас 7. клас

Изменения в утвърдените графици:

Промяна на дати за контролни работи:

 • Съгласно заповед  937/ 2.05.2023г.:
  • Математика 7в – класна работа от 5.05.23 г на 15.03.23 г.
 • Съгласно заповед  901/18.04.2023г.:
  • Математика 6а, 6б, 6в от 28.04.23 на 21.04.2023г.
  • Математика 6г от 28.04.2023 г. на  24.04.2023г.
 • Съгласно заповед  724/7.03.2023г.:
  • Математика 7а, 7б,7д от 8.03.23 на 10.03.2023г.
  • Математика 7г от 8.03.23 на 9.03.2023г.
 • Съгласно заповед 712/28.02.23
  • История и цивилизации   5б, 5г  от 27.03.23 на 13.03.2023г
  • История и цивилизации5в от 28.03.23 на 14.03.23
  • История и цивилизации 5а от 30.03. на 16.03.23