104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Неучебен ден – 3 октомври 2022 г.

3 октомври 2022 г.(понеделник) е определен за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната, в които има изборни секции, разкрити по реда и условията на Изборния кодекс.