104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Програма

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2021-2022г.

1. клас 2. клас 3. клас 4. клас

КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ВТОРИ  УЧЕБЕН  СРОК 2021-2022г.