104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Програма

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2023-2024г.

1.клас 2. клас 3. клас 4. клас