104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

104 Основно училище „Захари Стоянов“ – град София

се ангажира да осигури достъп до:

 
1. уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.)
Настоящата декларация за достъпност се отнася до: https://104ou.com/
 
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
○  EN 301 549 301 549 V3.2.1 (2021- 03)/ WCAG 2.1
I.   Статус на съответствие – частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и/или изключения.
 
Дата на първоначално изготвяне на

декларацията:

06.03.2024 г.
Дата на ежегодна актуализация

(преразглеждане) на декларацията:

06.03.2024 г.
Дата на актуализация на

декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното

приложение:

 
Метод, използван за изготвяне на декларацията:Самооценка и оценка, извършена от трета страна.
Обратна информация и данни за контакт

(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт:https://104ou.com/contact/ 

 

[email protected]

РАЗДЕЛ 2

Екипът на 104 Основно училище „захари Стоянов“ се ангажира да увеличава цифровата достъпност до своята интернет страница за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения. Активно да работи за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата си и в тази си дейност се придържа към наличните стандарти и добри практики.

Ако срещате затруднения, докато работите с https://104ou.com/ или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема. Toва ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Екипът на 104 Основно училище „Захари Стоянов“ се ангажира да осигури достатъчно висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на официалната си интернет страница и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до страници в интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност са неприложими.

Skip to content