104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Родителски срещи

Родителската среща на 17.11.2022 г. за 1., 2., 3. и 4. клас.
                                        на 16.11.2022 г. за 5., 6. и 7. клас.
Началото на родителските срещи е от:
1.клас – 18:00ч.
от 2. до 7. клас – 18:30ч.
Като тема на родителската среща – „Консултация за развитие на детето – академичен напредък, личностно развитие, отсъствия от часове и др.“
За 4, 5, 6 и 7. клас – „Новите психоактивни вещества“.

7
Skip to content