104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Програма

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г.

5. клас 6. клас 7. клас