104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

2. – 7. клас

Свободни места в 104. ОУ:
4.в – 1
Заявления се приемат в канцеларията на училището