104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

17.06.2021 г.

Във връзка с провеждане на НВО по английски език
Учебните часове на учениците от 7. клас на 17.06.2021 г. ще започнат в 11:30 и ще бъдат с продължителност 25 минути. 
Подалите заявления за участие в НВО по АЕ да се явят в училище в 8: 30 и да заемат местата си най-късно до 8:45. 
Класните ръководители да уведомят учениците за направените промени.
Достъп до сградата на персонала, които не е ангажирани с провеждането на НВО по АЕ, ще става от 11:30 ч.

Съобщение- групи ЦДО

images 

 Уважаеми родители, всички подадени заявления до 03.06.2021г.за включване в групите ЦДО – начален етап за учебната 2021/2022г. са удовлетворени.

Разпределение на учениците в групите:

2.а – 25уч.; 2.б – 21уч.; 2.в – 25уч.; 2.г – 21уч.

3. аб – 27уч.

3. вг – 29уч.          

4.ав – 34уч.

4.бг – 26уч.