104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Празници

20230426_104623
Денят на хорото в 104.
Днес, 26 април 2023 г. , в 104. ОУ „ Захари Стоянов” за шестнадесети пореден път се проведе Денят на...
PozdravitelenAdres01NOV2022
1 ноември - поздравителни адреси

За учебната 2020-2021г.на заседание на Педагогическия съвет / Протокол №9/08.09.2020 г. и е утвърден със Заповед № 1154/09.09.2020 г. на директора на училището са утвърдени ПРАЗНИЦИТЕ

1.Ден на приобщаването-1.10.2020г.

2.Ден на хорото- 23.04.2021г.

 

За учебната 2019-2020г.на заседание на Педагогическия съвет / Протокол №11/10.09.2019 г. и е утвърден със Заповед № 965/11.09.2019 г на директора на училището са утвърдени ПРАЗНИЦИТЕ

1.Ден на приобщаването-18.10.2019г.

2.Ден на хорото- 24.04.2020г.

3.Ден на науките- 21.05.2020г.