104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Пролетта в училищния двор