104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Oлимпиади и състезания

 

 

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година

ГРАФИК

за провеждане на националните състезания през учебната 2020/2021 година