104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Oткрит урок по литература в 5. А клас

На 15.10.2021 г. бе проведен открит урок по литература в 5. А клас на тема „ Митът за Сътворението“, подготвен от г-ца Кристина Александрова, учител по български език и литература. Дейността е в изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“ Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.

Учениците от 5.А клас показаха изключително добри познания за древногръцката митология и активно се включиха в часа.

Гости на урока бяха г-жа Д. Стоянова, начален учител, ученици от 4. клас, г-жа Божкова, главен учител, г-жа Хартарска, помощник-директор, г-жа Дикова, преподавател по БЕЛ.