104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

24 май

Честит празник на всички учители, ученици, дейци на културата!