104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

22 април ден на Земята.

Поздрав от учениците на 104.ОУ по повод Денят на Земята.