104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 16.11.2021

ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 16.11.2021

Човекът е палитра от емоции и гледни точки. Той има начин на мислене и неговият манталитет, определя как индивидът ще се държи с останалите. Всички хора са различни, всеки има различен начин на мислене и живот, гледни точки, пристрастия и т.н. Но това, което обединява хората е тяхното отношение и емоции. Комуникацията в обществото, определя националното самосъзнание на една страна, и затова общуването, трябва да се приема, като морално благо на колектива. Разбира се, всеки има различен мироглед и съзнание, но неговият мироглед и съзнание по някакъв начин могат да повлияят негативно върху един човек. В по-голямата част от живота, цели държави формират анархични разделения спрямо, цвят и политически възгледи от социална, културна или религиозна невъзможност за асимилация на многообразието в обществото. Но, за да НЕ се стига до там, хората трябва да се научат да бъдат, зачитащи чуждото мнение и лоялни на своите приятели, семейство или държава.

Преслав Витанов

Член на Ученическия съвет

Skip to content