104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

149 години от гибелта на Васил Левски

На 18.02.2022 г. учениците от 7.а клас се включиха в инициативата на на СУ „ Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив да бъдат отбелязани 149 години от гибелта на Васил Левски с рецитиране на Ботевото стихотворение „ Обесването на Васил Левски”.

 

Skip to content