104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Награда от Съвета на европейската научна и културна общност

 Награда от Съвета на европейската научна и културна общност в България с отличието „Златна монета“