104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Важно за учениците и техните родители

Учениците в София град ще се обучават по следния график:

График ротация област София-град

  • за периода 07.02.2022 г. – 13.02.2022 г. обучение от разстояние в електронна среда на учениците от VII, X и XII клас;
  • за периода 07.02.2022 г. – 13.02.2022 г. присъствено ще се обучават учениците от I, II, III, IV,V, VI,VIII, IX и XI клас.

Съгласнo заповед  РД – 09-2191/3.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката.

Занятията се провеждат съгласно седмичното разписание за 2. срок