104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Важно за участниците в състезанието „Европейско кенгуру“ от 5., 6. и 7. клас Националното състезание математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от 5., 6. и 7. клас ще се проведе на 29.05.2021 г. от 11 ч. Участниците в състезанието трябва

OIP 1

Националното състезание математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от 5., 6. и 7. клас ще се проведе на 29.05.2021 г. от 11 ч. Участниците в състезанието трябва да се явят в училище и да заемат определените им места на 29.05.2021 г. не по-късно от 10:45 ч. 

Skip to content