104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

16 ноември Ден на толерантността

16 ноември – Международен ден на толерантността 

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността, която определя толерантността като уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

 

По повод това събитие, през изминалата седмица учениците от 3-5 клас в нашето училище имаха срещи-дискусии с педагогическия съветник на тема толерантност. Децата споделиха какво за тях означава тази дума и какво влагат в това понятие. Изработиха плакати, в които обединиха тяхното виждане по темата. Представяме Ви изработеното от учениците.