104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Родителска среща за приетите ученици от 1. клас

На 01.07.2022г.от 18:00ч. ще се проведе  родителска среща за приетите ученици от 1. клас /основна сграда на училището/.