104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Награждаване на победителите в XI училищен конкурс за лично творчество

„Есенни багри-на екскурзия през есента“ 

     За единадесети пореден път в 104. ОУ се проведе конкурсът за рисунка, пътепис, разказ и фотоколаж на тема:„ На екскурзия през есента – есенни багри”. Всяка година конкурсът се радва на  голям интерес. Сега в него се включиха над 130 ученици от втори до седми клас. Компетентното жури, съставено от преподавателите по изобразителното изкуство и български език и литература, определи победителите. 

     На специално тържество учениците получиха своите награди и грамоти от г-жа Диана Николова, директор на училището.  

     Изложба с рисунките, участвали в конкурса, е подредена на втори училищен етаж.

Списък на класираните ученици от училищен конкурс „Есенни багри-На екскурзия през есента“- 23/24 уч. година

Рисунка 1.-2. клас

1. Място Ева Добрева 2Г

2. Място Виктор Пейчев 2Г

3. Място Радостина Димитрова 2А

Поощрителна Габриела 2В

Поощрителна Мира 2В

Рисунка 3.-4. клас

1. Място Йоана Теодосиева 3В

2. Място Таня Георгиева 3В

3. Място Михаела Бешкова 3В

Поощрителна Мария Линова 3В

Рисунка 5.-7. клас

1. Място Стефания Стоядинова 5Б

2. Място Лора Генчева 5А

3. Място Сияна Хинова 7В

Поощрителна Елена Даварска 6В

Михаела Златева 5Г

 

 

 

Фотоколаж 3.-4. клас

  1. Място Мелек Анбер 4Б

Литературна творбаПътеписи

  1. място Христо Кунев, 6.г
  2. място Александър Раев, 6.г
  3. място Лора Алипиева, 6.б

поощрителна награда: Теодора Димитрова, 6.б

Фоторазказ

  1. място Христо Линов, 3.в

Стихотворение

  1. място – Селена Христова, 4.б
  2. място – Радостина Димитрова, 2.а
Skip to content