104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Деня на толерантност

На 16 ноември учениците от 104. ОУ отбелязаха Деня на толерантността.