104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Учебни планове

Учебни планове

 

2022- 2023 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 5 клас 

 6 клас

 7 клас


2021- 2022 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 5 клас 

 6 клас

 7 клас


2020 – 2021 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 5 клас 

 6 клас

 7 клас