104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Емоционално здраве

Майки и синове

Има индийска мъдрост: „ Детето е гост в твоя дом. Нахрани го, научи го и го пусни”. Смея да предположа, че повечето родители не се отнасят към своите деца като гости. Много често родителите изграждат отношения с децата си които рефлектират върху целия им живот. Днес Бих искала да обърна внимание на отношенията между майките и техните синове. Защо добрата връзка на момчето с майката е от изключително значение за формирането на мъжа и неговото емоционално здраве можете да прочетете в статията на фамилния психотерапевт Антоанета Атанасова

https://betty.bg/printsat-na-mama/?fbclid=IwAR12kCuKD9ZwvfVZfh-YvBufKMHE3_O_y_QL0VSniDtJcWeytv4S8TLRAtE