104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Безопасно общуване в интернет

Уважаеми родители, Държавната Агенция за Закрила на Детето организира кампания  „Общувай разумно в интернет!“ с акцент върху дигитално-медийната грамотност на младите хора и безопасното общуване в интернет. 

На интернет страницата на ДАЗД / https://sacp.goverment.bg /, рубриката „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението “Protect Your Kid” / http://protectyourkid.bg/. Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето им прекарва в социалните мрежи, както и да ограничават достъпа до подходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им достъпват в интернет и по този начин да ги предпазват от рисковете и опасностите във виртуалната среда. Линк към интернет страницата на Центъра за безопасен интернет /  http://www.safenet.bg/bg/risks / препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.

 

Skip to content