104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Uncategorized

Elementor #4287

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ основно училище “Захари Стоянов” – гр. София, с Булстат: 000668537, с адрес: гр. София, жк. Гоце Делчев,  ул. Костенски водопад № 60, тел./факс 859 51 24 като администратор на лични данни стриктно спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на …

Elementor #4287 Read More »

Лятна академия Стъпки към успеха

За поредна година в 104 ОУ се проведе тридневна лятна академия „Стъпки към успеха“. Децата преминаха лекционна част по теми за лидерството, усвоиха нови умения за работа в екип, участваха в тренинг, в който практически приложиха наученото. Обучението завърши с посещение в планетариум Андромеда – вълнуващо космическо преживяване, чрез което всяко дете се докосна до …

Лятна академия Стъпки към успеха Read More »

8 юни – Деня на океана

За отбелязването на Деня на океана, на 8 юни децата от Ученическия съвет при 104 ОУ „З. Стоянов“ изработиха презентационно табло и проведоха беседа на тема „Какво е да мислим екологично и важността на Световния океан за оцеляването на човечеството“.

Проекти по математика, физика и човекът и природата

Изтичащата учебна година беше много успешна за учениците на г-н Веселин Танчев, преподавател по математика, физика и човек и природа. В края ѝ те направиха от различни материали интересни макети и модели на Слънчевата система, на клетка, на различни обемни тела.

Спортувам в моята столица

    Проектът е в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спорт-туристическата дейност в Столична община „София спортува“.     Целта на проекта е създаване условия за изграждане на  навици за всекидневна двигателна активност през целия живот. В рамките на занятията ще се занимават с  ракетни спортове; лека атлетика, щафетни игри; …

Спортувам в моята столица Read More »