104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

29 юни – ден на безопасността на движението по пътищата

Уважаеми родители, училищната комисия по безопасно движение по пътищата и екипа на 104. ОУ напомнят- На 29 юни отбелязваме Деня на безопасността на движението по пътищата. Чрез осъществяване на различни мероприятия на този ден се създава възможност за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в областта на БДП, както и възможността за насочване на вниманието на общество към всички онези фактори, от които зависи пътната безопасност.

За да се опази човешкият живот и здраве, често е необходима само малко толерантност, дисциплина и адекватна преценка от страна на участниците в движението. Каквито и обсъждания да има по темата не само институциите отговарят за безопасността, а и личната отговорност на всеки зад волана е определяща за това да няма катастрофи, загинали и ранени на пътя, защото безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност и зависи от всички.

По темата безопасност на движението трябва да се говори активно и не само когато се случват пътнотранспортни произшествия. Активно, системно и по отношение на всички елементи на пътната безопасност – път, кола и водач.

Тази година Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е разработила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя -поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение.

Убедени сме, че всички ние ще съдействаме за постигане на по-добри резултати в спазването на правилата на движение по пътищата.

Налагането на култура на движение – отговорното и толерантно шофиране могат да намалят черната статистика на пътя!

Skip to content