Екип

Учителски колектив:

Начален курс

Състои се от 29 преподаватели, един от които с 1ва квалификационна степен, шестима с 2ра, един с 3та пет с 4та  и седем с  5та .

Среден курс

Състои се от 25 преподаватели, трима от които с 2ра квалификационна степен, петима с 3та, петима с 4та и пет с 5та.

Учители ЦДО

Състои се от 12 преподаватели, един от които с 2ра квалификационна степен, един с 3та и един с 5та.

Директор

К. Велинова -  [email protected]

специалност бълг.език и литература;
мениджмънт в образованието и науката

 

Зам. директор учебна дейност:

Н. Билковска - [email protected]
специалност начална педагогика

В. Хартарска - [email protected]
специалност математика и ИТ

Зам. директор АСД:

 

Счетоводител:

Ст. Стоилова -  [email protected]

 

С. Сиракова - [email protected]

Ръководител направление "Информационни и комуникационни технологии"

Ст. Стоилова  s[email protected]

Психолог

Е. Вихрийска - [email protected]

Педагогически съветник Н. Крохмаль- [email protected]
Логопед  

Ресурсен учител

М. Минчева -[email protected]

Библиотекар

М. Бенчева - [email protected]

З А ТС

А. Георгиева  - [email protected]

Домакин

Н. Христова - [email protected]

Начален курс

Цв. Райкова -[email protected]

Д. Попова -[email protected]

М. Христова - [email protected]

 

А. Алексиева [email protected]

Е. Ананиева  - [email protected]

Т. Домусчиева -[email protected]

В. Яндина -[email protected]

 

Р. Божкова [email protected]

М. Цолов [email protected]

Л. Дуркова - [email protected]

Д. Стоянова - [email protected]

 

Ю. Илиева - [email protected]

Н. Палагийна - [email protected]

Р. Танева - [email protected]

Кр. Илиева - [email protected]

 

 

 

Учители ЦДО

 

 

С. Цветина- [email protected]

Е. Кирина - [email protected]

Т. Атанасова - [email protected]

С. Бабалеева - [email protected]

ЗлГеоргиева-z[email protected]

Р. Недялкова- [email protected]

Ан. Цекова -[email protected]

Л. Гунчева - lguncheva@104ou.org 
В. Григорова- [email protected]

Д. Чанева- Стоянова- [email protected]

Д. Костадинова- [email protected]

Т. Петрова- [email protected] 

Среден курс

1. Български език и литература

Л. Дикова - [email protected]

П. Петров - [email protected]

ЯПечева -[email protected]

 

2.Чужди езици:

З. Пенева - английски език -  [email protected]

Д. Хр. Николова - английски език -[email protected]

M. Левиева - английски език -[email protected] 

М. Димитрова -английски език- [email protected]

Ш. Ахмед- руски език-[email protected]3. Природо- математически дисциплини:

 П. Иванова - математика, ИТ - p[email protected]

В. Танчев- математика, физика и астрономия, ИТ- [email protected]

Ст. Стоилова - ИТ - [email protected]

Д. Мл. Николова- химия и опазване на околната среда, физика и астрономия; ИТ; човекът и природата -[email protected]
В. Димова- биология и опазване на околната среда; човекът и природата -[email protected]

4. Хуманитарни дисциплини и естетически цикъл:

М. Борисова - история и цивилизация; -[email protected] 
М. Усенлиева - география и икономика; -[email protected]

Р. Каранлъкова - музика; - [email protected]

Ек. Досева - изобразително изкуство;  - [email protected]
Е. Радева - изобразително изкуство; технологии и предприемачество и ИТ - [email protected]

М. Иванова - физическо възпитание и спорт - [email protected]

Ив. Михайлова - физическо възпитание и спорт - [email protected]
Ас. Дойчев - физическо възпитание и спорт- [email protected]
Цв. Цеков - технологии и предприемачество -[email protected]