104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Екип

Учителски колектив:

Начален курс

Състои се от 29 преподаватели, един от които с 1ваквалификационна степен, петима с 2ра, един с 3тапет с 4та и двамас  5та.

Среден курс

Състои се от 24 преподаватели, четирима от които с 2ра квалификационна степен, четирима с 3та, петима с 4та и трима с 5та.

Учители ЦДО

Състои се от 12 преподаватели, един от които с 2ра квалификационна степен и трима с 5та.

Екип за подкрепа

Състои се от  5 педагогически специалисти, един от които с 4та квалификационна степен и трима с 5та

Директор

К. Велинова -  [email protected]
специалност бълг.език и литература;
мениджмънт в образованието и науката

Зам. директор учебна дейност:


Н. Билковска -  [email protected]
специалност начална педагогика

В. Хартарска -  [email protected]
специалност 
математика и ИТ

Зам. директор АСД:

Счетоводител:

Ат. Дончев - [email protected] 

С. Сиракова - [email protected]

Психолог

Н. Крохмаль - [email protected]

Педагогически съветник

E. Tодорова - etodorova@104ou.org


Логопед

 Д. Желева - dzheleva@104ou.org

Ресурсени учители

А. Делчева - [email protected]

С. Димитрова - [email protected]

Библиотекар

М. Бенчева - [email protected]

З А ТС

А. Георгиева  - [email protected]

Домакин

Н. Христова - [email protected]

Начален курс

Ю. Илиева - [email protected] 
Н. Палагийна -  [email protected] 
Р. Танева - [email protected] 
Кр. Илиева -  [email protected]

Цв. Райкова - [email protected] 
Д. Попова - [email protected] 
М. Христова - [email protected] 
С. Кирилова - [email protected]

А. Алексиева -[email protected]
Е. Ананиева  - e[email protected] 
Т. Домусчиева -[email protected] 
В. Яндина - [email protected]

Р. Божкова -[email protected] 
М. Цолов [email protected] 
Л. Дуркова - [email protected] 
Д. Стоянова - [email protected]

Учители ЦДО

С. Цветина[email protected]
Йо. Близнакова -[email protected]
Т. Атанасова - [email protected]
С. Бабалеева - [email protected]org
Зл. Георгиева[email protected] 
Р. Недялкова- r[email protected] 
Ан. Цекова - [email protected] 
Л. Гунчева - [email protected] 
В. Григорова- [email protected]
Д. Чанева- Стоянова- [email protected]
Д. Костадинова- [email protected]
Т. Петрова- [email protected]

Среден курс

1.Български език и литература

Л. Дикова - [email protected] 
П. Петров - [email protected] 
Кр. Александрова - [email protected] 

2.Чужди езици:

З. Пенева - английски език -  [email protected] 
 Д. Хр. Николова - английски език - [email protected] 
 M. Левиева - английски език - [email protected] 
М. Димитрова -английски език- [email protected] 
И. Янкова - руски език - [email protected]

3. Природо- математически дисциплини:

 Е. Радева - ИТ и изобразително изкуство; - [email protected]org
П. Иванова - математика, ИТ - [email protected] 
 В. Танчев- математика, физика и астрономия, ИТ- [email protected]org
Е. Атанасова - математика и ИТ- eатанасоvа@104ou.org
 И. Митева - математика и ИТ- [email protected]ж
 Д. Мл. Николова- химия и опазване на околната среда, физика и астрономия; ИТ; човекът и природата - [email protected]org
 В. Димова- биология и опазване на околната среда; човекът и природата - [email protected]org

 4. Хуманитарни дисциплини и естетически цикъл:

М. Борисова - история и цивилизация; - [email protected]org
М. Усенлиева - география и икономика; - [email protected]org
Р. Каранлъкова - музика; - [email protected]org
Ек. Досева - изобразително изкуство;  - [email protected]org

М. Иванова - физическо възпитание и спорт - [email protected]org
Ив. Михайлова - физическо възпитание и спорт - [email protected]org
Ас. Дойчев - физическо възпитание и спорт- [email protected]org
Цв. Цеков - технологии и предприемачество -[email protected]org