104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

8 юни – Деня на океана

За отбелязването на Деня на океана, на 8 юни децата от Ученическия съвет при 104 ОУ „З. Стоянов“ изработиха презентационно табло и проведоха беседа на тема „Какво е да мислим екологично и важността на Световния океан за оцеляването на човечеството“.
104ОУ Захари Стоянов
Skip to content