104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

150-годишнината от гибелта на Васил Левски

Учениците от 5.б клас се включиха в инициативата на Пловдивския университет „ Паисий Хилендарски” за отбелязване на 150-годишнината от гибелта на Васил Левски с едновременно четене в цялата страна на Ботевото стихотворение „ Обесването на Васил Левски”. На 17 февруари точно в 12 часа целият клас вдъхновено прочете стихотворението във фоайето на училището.
https://104ou.com/wp-content/uploads/2023/03/levski-2.mp4