104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

1.а клас в Музейко

Първокласниците от нашето училище посетиха Детски научен център Музейко  и се включиха в образователната програма Музейко УЧЕН. Бяха впечатлени от интересните кътове и откриха любопитни  детайли от живота на птиците.  

 Учениците участват в иновацията на училището: „Природата е жива – откривам и уча“.