104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС „ЕСЕННИ БАГРИ“ – „На екскурзия през есента“