104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО”

Със свои рисунки в ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” взеха участие петокласниците, посещаващи разширена подготовка-изобразително изкуство през настоящата учебна година. Създаването на рисунките провокира творческия потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи у учениците. Те изявяват таланта си и изразяват своето отношение към значими културни, исторически и природни забележителности и събития в България. Да пожелаем успех на малките художници!