104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Уроци в библиотеката

На 26 и 27 октомври г-жа Дикова проведе часове по литература с учениците от всички паралелки на пети клас в библиотеката. Целта беше децата да се запознаят с митове на други народи и общности и да направят сравнения между тях.