104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Тържеството на буквите в 1.а клас

Азбуката вече зная!
Мога книжки да чета!
Най-голямата магия
съм научил на света!