104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

СЪОБЩЕНИЕ за групи ЦДО

Всички подадени заявления до 20.05.2024г.за включване в групите ЦДО за 2. и 3. клас – начален етап за учебната 2024/2025г. са удовлетворени.

Разпределение на учениците в групите:

2.аб – 28уч.;  2.ав – 28уч.;  2.аг – 28уч.;

  1. аб – 24уч.; 3. бв – 24уч.; 3.бг – 24уч.

Приети в група ЦДО 4.АБВГклас: 33уч.

1ССР-1625-В13.05.2024 г.
2ССР-1626-В13.05.2024 г.
3ССР-1615-В13.05.2024 г.
4ССР-1613-В13.05.2024 г.
5ССР-1601-В13.05.2024 г.
6ССР-1596-В13.05.2024 г.
7ССР-1593-В13.05.2024 г.
8ССР-1590-В13.05.2024 г.
9ССР-1583-В13.05.2024 г.
10ССР-1567-В13.05.2024 г.
11ССР-1565-В13.05.2024 г.
12ССР-1578-В13.05.2024 г.
13ССР-1561-В13.05.2024 г.
14ССР-1558-В13.05.2024 г.
15ССР-1554-В13.05.2024 г.
16ССР-1553-В13.05.2024 г.
17ССР-1552-В13.05.2024 г.
18ССР-1551-В13.05.2024 г.
19ССР-1550-В13.05.2024 г.
20ССР-1549-В13.05.2024 г.
21ССР-1546-В13.05.2024 г.
22ССР-1545-В13.05.2024 г.
23ССР-1533-В13.05.2024 г.
24ССР-1543-В13.05.2024 г.
25ССР-1542-В13.05.2024 г.
26ССР-1541-В13.05.2024 г.
27ССР-1539-В13.05.2024 г.
28ССР-1537-В13.05.2024 г.
29ССР-1536-В13.05.2024 г.
30ССР-1535-В13.05.2024 г.
31ССР-1532-В13.05.2024 г.
32ССР-1531-В13.05.2024 г.
33ССР-1530-В13.05.2024 г.
Skip to content